การทำงานและผลงาน

บริษัทไลฟ์ซัพพอร์ตคอม และหนังสือพิมพ์ปกเหลืองไทยนิวส์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 จากประสบการณ์ทำงานมายาวนาน ในงานให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ จากแนวคิดในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการ ให้กับลูกค้าชาวไทยและฟิลิปปินส์ ที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น

รวมถึงสำนักงานในประเทศไทย ในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนไทย ให้ได้ศึกษาและมีอาชีพมั่นคง ซึ่งสำนักงานในประเทศญี่ปุ่นดูแลและให้บริการเกี่ยวกับชาวต่างชาติ ที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น เช่น งานทางด้านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้แก่ลูกค้าไทยและฟิลิปปินส์ ที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการบริการในด้านสื่อสารและบริการ เช่น การติดตั้งอินเตอร์เน็ต, การโอนเงินต่างประเทศ, การแปลเอกสารสำคัญ และให้คำปรึกษาต่างๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ ที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น

ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า ควรดำเนินการในการจัดตั้งบริษัทขึ้น เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการดูแล และบริการในการดำเนินชีวิตในต่างแดน ของลูกค้าชาวไทยและฟิลิปปินส์ ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในต่างแดน โดยลักษณะงานของบริษัทไลฟ์ซัพพอร์ตคอม ประกอบด้วย

 • งานจัดหานำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชิวิตประจำวันในต่างแดน ให้กับลูกค้าชาวไทยและฟิลิปปินส์ที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น เช่น การใช้โทรศัพท์ทางไกล เพื่อติดต่อญาติในประเทศของตน และการใช้อินเตอร์เน็ต ในการติดต่อและค้นหาข้อมูลความบันเทิง รวมถึงการบริการอีกหลากหลาย ที่ทางบริษัทฯ พยายามจะค้นหาการบริการต่างๆ เพื่อนำมาช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับท่านลูกค้า
 • งานจัดทำแผนการตลาดทุกด้าน ในการประชาสัมพันธ์ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวไทยและฟิลิปปินส์ เราสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มอาชีพ ของลูกค้าชาวไทยและฟิลิปปินส์ และรวมถึงการจัดการเก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มลูกค้าในระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัย และมีมาตรฐานเพื่อสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
 • งานเพิ่มศักยภาพของพนักงานบริษัท โดยการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติในด้านการบริการที่เป็นเลิศ และการขายอย่างมืออาชีพ เนื่องจากประสบการณ์การทำงานยาวนานของพนักงานบริษัทฯ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจในกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านงานขาย และบริการดีเด่นจากหน่วยงานมากมาย ดังนี้ :-

 • ปี 1987 รางวัลดีเด่น NTT Communication Japan
 • ปี 1989 รางวัลดีเด่น NTT Communication Japan
 • ปี 1993 รางวัลดีเด่น NTT Communication Japan
 • ปี 2003 รางวัลดีเด่น NTT Communication Japan
 • ปี 2005 รางวัลดีเด่น NTT Communication Japan
 • ปี 2006 รางวัลดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย
 • ปี 2007 รางวัลดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย
 • ปี 2008 รางวัลดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย

Customer Center

ภาษาญี่ปุ่น: โทร. 03-5666-8891 (จันทร์~ศุกร์) 10:00~20:00
ภาษาไทย, อังกฤษ, ตากาล็อค: โทร. 03-5636-0033 (จันทร์~ศุกร์) 12:00~20:00

 • Follow Us:
www.LSCgroup.net © 2008~2014 ::: Life Support Com. Co.,Ltd. All right reserved. :::