เกี่ยวกับ นสพ.ปกเหลืองไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์ปกเหลืองไทยนิวส์ ภายในการจดทะเบียนในนามบริษัทชื่อ ไลฟ์ซัพพอร์ตคอม โดยความตั้งใจ ของทางบริษัทฯได้คำนึงถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในประเทศญี่ปุ่นของพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ทำให้ทางบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ขึ้นมาเพื่อช่วยส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ ให้กับทุกท่านได้ทั่วถึงในประเทศญี่ปุ่น

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ มีเนื้อหาสาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง และข้อมูลจำเป็น ที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิตใน ประเทศญี่ปุ่น เช่น การดำเนินเรื่องติดต่อราชการในญี่ปุ่น, การแนะนำงาน, เกี่ยวกับด้านสุขภาพ และเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องชาวไทยทุกท่าน

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เริ่มพิมพ์แจกฟรีครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ.2002 โดยการผลิต เดือนละ 1 ครั้ง พิมพ์แจกฟรีให้กับพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่น ครั้งละ 15,000 ฉบับต่อครั้ง และวางแจก ตามสถานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น เช่น สถานฑูตไทย, วัดไทย, สำนักงานการบินไทยทุกสาขา, ร้านอาหารไทย และหน่วยงานที่สำคํญต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการคนไทยในญี่ปุ่น

“โฆษณาตรงเป้าไว้วางใจให้เราช่วยธุรกิจของท่าน”

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ นั้น เป็นสื่อวารสารหนังสือพิมพ์ สำหรับคนไทยในญี่ปุี่น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานมากกว่า 10 ปี และทุกๆ เดือน ทางหนังสือพิมพ์จะส่งตรงถึงสมาชิกทุกท่าน ที่เป็นลูกค้าใหม่และใช้โทรศัพท์ทางไกล รวมถึงสมาชิกที่ขอสมัครเป็นสมาชิกรายปีกับทาง หนังสือพิมพ์ ซึ่งขณะมีเรามีสมาชิกที่อ่านประจำนับหมื่นราย ซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ของเรา จะไปเปิดหน่วยบริการมอบข่าวสาร ให้พี่น้องชาวไทยถึงที่ ในเทศกาลอาหารไทยทั่วประเทศญี่ปุ่น และรวมไปถึง งานรวมกลุ่มชาวไทยอีกหลากหลายกิจกรรม ที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม และหยิบยื่นมอบข่าวสารให้ท่านถึงทุกๆ ที่ในญี่ปุ่น

กองบรรณาธิการ นสพ.ปกเหลืองไทยนิวส์